karlsbad. originál luxus.

oplatky. děngy. děvočky. porcelán. pára. fasády. tmavé otvory prázdných krámů. čekání na festival… nebo čekání na zázrak?