v případě nouze použijte zvon

předjaří. vysoko. skoro nejvýš, co to v krkonoších jde. všude sníh, pusto. kolem hlavy létají maličtí ptáčcci, co k neutišení hlasitě zpívají. a „v případě nouze použijte zvon“.