jizerky. rapid trip.

rychle. tam a zase zpátky. mobilem. okolo rybníku. na rozhlednu. nadechnout se. šťastně si namáčet nohy v trávě. závidět plné košíky. a u cigarety vlídně poklábosit s houbařem při čekání na jeho někde v temném mlází ztraceného syna…

jizerky. rapid trip.
jizerky. rapid trip.
jizerky. rapid trip.
jizerky. rapid trip.
jizerky. rapid trip.
jizerky. rapid trip.
jizerky. rapid trip.
jizerky. rapid trip.
jizerky. rapid trip.
jizerky. rapid trip.
jizerky. rapid trip.
jizerky. rapid trip.